top of page

   Galerija       

 

Učitelji koji rade u produženom boravku deluju jedinstveno, sarađuju i dogovaraju se oko potreba učenika, organizuju radionice i vannastavne aktivnosti, jednom mesečno pismeno izveštavaju roditelje o napretku dece u nastavi, sarađuju sa učiteljima iz škole. 

Oni takođe sarađuju sa roditeljima i održavaju povremeno roditeljske sastanke ili pojedinačne individualne razgovore sa roditeljima. 

 

 

 

Postignuti rezultati                 

- zadovoljstvo učenika, napredak u vaspitnim,   obrazovnim i socijalnim ostvarenjima,

- zadovoljstvo roditelja, ostvarenje bliske i   kvalitetne saradnje sa učiteljima i školom,

- zadovoljstvo učitelja, motivisanost za rad,   uspešna saradnja   sa roditeljima, odgovorno   izvršavanje vaspitnih obaveza prema učeniku.

Kreativne radionice  i  proslave                     Za decu koja kod nas pohađaju kurs ili produženi boravak organizujemo radionice ili proslave uoči Božića, Noći veštica, Uskrsa i drugih praznika.

 

 

 

Bioskop u  školi Meri Popins                         

​

Za naše đake u toku zimskog ili prolećnog raspusta ili nekog vikenda u toku školske godine organizujemo gledanje crtanog fiilma ili dečijeg filma na engleskom.

 

 

Raspored rada                         

Prepodnevna smena

- 08:30 – 11:30 nastava u školi
- 11:35 – 12:00 dolazak deteta

- 12:00 – 12:30 ručak
- 12:30 – 13:30 izrada domaćih zadataka i učenje
- 13:30 – 14:30 ostale aktivnosti (časovi engleskog i drugo)

- 14:30 – 14:45 užina

- 14:30 – 15:30 odmor i igre (samostalne aktivnosti)             

- 15:30 – 17:00 raznovrsne organizovane aktivnosti crtanja, čitanja, gledanja dečijih emisija do dolaska roditelja

 

 

Popodnevna smena

- 08:00 – 08:30 dolazak deteta i doručak

- 08:30 – 09:30 izrada domaćih i učenje

- 09:30 – 10:15 ostale aktivnosti (časovi engleskog i drugo)

- 10:15 – 10:30 užina

- 10:30 – 11:30 odmor i igre (samostalne aktivnosti)             
- 11:35 – 12:00 priprema za ručak

- 12:00 – 12:30 ručak
- 13:00 – 13:30 odlazak u školu
- 13:30 – 16:30 nastava u  školi

 

 

bottom of page