top of page

    Kursevi engleskog jezika     

U nastavi koristimo kvalitetne programe poznatih britanskih izdavača i savremene nastavne audio i video materijale.Kursevi za decu predškolskog uzrasta                                   

Naši najmlađi đaci imaju od 4 do 6 godina. Deca tog uzrasta na časovima pevaju, igraju se, boje i crtaju. Od malih nogu im se razvija ljubav prema učenju stranog jezika i polako se već od njamlađeg uzrasta uče da kroz ponavljanje određenih rutina na času savladaju reči, fraze i cele pesmice iz engleskog jezika. Svaki čas se strukturno sastoji iz više kraćih celina da bi se deci tog uzrasta kroz različite aktivnosti maksimalno održala pažnja i koncentracija.

 

 

Kursevi engleskog jezika za decu  školskog uzrasta            

Programi za školsku decu su po temama bliski njihovim interesovanjima, čime deca lakše i brže usvajaju gradivo jer su im teme zanimljive. Cilj ovih programa je sticanje četiri osnovne veštine neophodne za pravilno učenje stranog jezika, a to su čitanje, pisanje sastava, razumevanje teksta na engleskom jeziku kroz slušanje i razvijanje veštine samostalnog govora na engleskom. U nižim razredima, naročitu u prvom i drugom razredu osnovne škole, fokus je više na govoru i razumevanju poslušanog teksta kao i usvjanju reči i fraza za taj nivo učenja jezika, a u višim razredima je razvijanje sve četiri veštine podjednako zastupljeno. Osim toga, deca će na časovima uvećati svoja znanja iz opšte kulture, kao i specifična znanja svojstvena kulturi naroda jezika koji se uči. U nastavi se koriste najsavremeniji udžbenici i nastavni materijali. 

 

 

 

Kursevi engleskog jezika za srednjoškolce                                

Programi za srednjoškolce prilagođeni su njihovom nivou stečenog znanja iz osnovne škole i dobra su priprema i vežba za buduća polaganja međunarodnih ispita iz engleskog.

 

 

Pripreme za polaganje Cambridge ispita

Programi pripreme za polaganje međunarodnih Cambridge ispita su tako koncipirani da polaznicima omogućavaju da razviju sve veštine i tehnike koje su neophodne da bi se ovi ispiti uspešno položili.

 

 

Kursevi engleskog jezika za studente                                         

Kursevi za studente su prilagođeni njihovim potrebama i prate ritam nastave na fakultetu.

 

 

Kursevi za odrasle – regularni i kursevi poslovnog jezika       

Kursevi svih nivoa za odrasle od Elementary (A1), Pre-Intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-Intermediate (B2), Advanced (C1). 

Više o standardima CEF-a
bottom of page