top of page

     Individualni časovi      

U našoj školi veliki broj polaznika pohađa kurseve individualno. Razlog može biti pre svega nemogućnost polaznika da se uklopi u rad grupe u redovnim terminima, zatim želja polaznika da radi sam sa profesorom, ili zato što želi da se tempo predavanja odredi njegovim individualnim potrebama,  kao i da nema čvrsto određene termine. 

 

 

U radu sa decom i tinejdžerima ponekad individualna nastava može pokazati više rezultata, naročito u slučajevima kada deca imaju puno propusta u znanju i kada im je teško da prate nastavu brzinom kojom se prelazi u grupi ili u slučajevima kada žele da se pripreme za neki kontrolni ili pismeni zadatak. 

 

 

Individualna nastava je često odličan izbor i kada su u pitanju pripreme za međunarodne ispite kao sto su IELTS, TOEFL, CAE, FCE i CPE. Priprema za ovako ozbiljne i zahtevne ispite je vrlo često produktivnija u nastavi jedan na jedan, jer je teško oformiti grupu sa polaznicima koji žele da polože određeni ispit, a da pri tom imaju sličan nivo znanja, pa bi najbolji i najlošiji polaznici kursa u tom slučaju mogli da budu na gubitku jer se prema njima gradivo prelazi ili presporo ili prebrzo.  

Individualni časovi iz matematike, engleskog

i nemačkog

Osim  individualnih  časova engleskog  jezika, nudimo i individualne časove nemačkog

i matematike.

 

 

bottom of page