top of page

    CEF - Zajednički evropski okvir za žive jezike      

Zajednički evropski okvir za žive jezike deli učenike jezika na tri opšte kategorije koje se mogu podeliti na šest nivoa:

 

 

A Kandidat početnik

B Napredni kandidat

C Samostalni kandidat

 

 

A1 Uvodni nivo

A2 Početni nivo

B1 Srednji nivo

B2 Napredni nivo

C1 Samostalni nivo

C2 Nivo vladanja jezikom

 

 

A1

Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da koristite i razumete svakodnevne izraze i proste fraze u cilju zadovoljavanja konkretnih potreba; moći ćete predstaviti sebe i druge, postavljati pitanja i davati odgovore o ličnim pojedinostima, na primer gde živite, zatim o ljudima koje poznajete i stvarima koje posedujete. Bićete u stanju da se sporazumevate na jednostavan način ukoliko sagovornik priča sporo, jasno i spreman je da pomogne.

 

 

A2

Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete rečenice i često korišćene izraze od neposrednog značaja (npr. osnovni lični i porodični podaci, zatim fraze o kupovini/šopingu, lokalnoj geografiji, zaposlenju),  da uspešno komunicirate kada imate pred sobom proste i rutinske zadatke i kada se od vas zahteva jednostavna i direktna razmena informacija o poznatim i rutinskim stvarima, da jednostavnim terminima opišete aspekte svoje prošlosti/porekla, neposrednog okruženja i da opišete vaše trenutne potrebe.

 

B1

Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne tačke jasnog standardnog razgovora u vezi sa poznatim svakodnevnim događajima koji se redovno javljaju na poslu, školi, u toku slobodnog vremena, itd, bićete sposobni da se snalazite u većini situacija koje se mogu javiti u toku putovanja u oblastima gde se taj jezik govori, pisati jednostavne, povezane tekstove na teme koje su vam poznate ili su od ličnog interesa, bićete u stanju da date opis doživljaja i događaja, snova, nadanja i ambicija, kao i  da date kratka objašnjenja svojih stavova i planova.

 

 

B2

Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne ideje kompleksnog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući diskusije tehničke prirode u vlastitom polju specijalizacije; da uspostavljate interakciju sa određenim stepenom tečnog govora i spontanosti koja omogućava redovnu komunikaciju sa maternjim govornicima bez napora za obe strane. Pisaćete jasne, detaljne tekstove na skoro sve teme i lično iznositi stanovišta na zadatu temu, ukazujući na prednosti i nedostatke različitih opcija.

 

C1

Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepoznavaćete tačna značenja skoro svih reči, izraza i fraza. Tečno i spontano ćete se izražavati, bez puno očiglednog traženja reči. Fleksibilno i efikasno ćete koristiti jezik za društvene, akademske i poslovne potrebe. Reprodukovaćete jasne, dobro struktuirane, detaljne tekstove o kompleksnim temama, pokazujući kontrolisanu upotrebu organizacionih šema, veznika i kohezivnih delova govora.

 

C2

Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da lako razumete gotovo sve rečeno ili pročitano, da sumirate informacije iz različitih govornih ili pisanih izvora, rekonstruišete argumente i događaje u koherentnom izlaganju, da se spontano izražavate, veoma tečno i precizno, te da razlikujete fine pojedinosti značenja, čak i u kompleksnim situacijama.

 

 

bottom of page